Kezdőlap

Domokos Lászlóné, Löllbach Emma (Salgótarján, 1885. ápr. 7.Bp., 1966. okt. 6.): pedagógus, iskolaigazgató. Tanári oklevelének megszerzése után a nevezetesebb reformiskolákat tanulmányozta. Hazatérve 1915-ben Nagy László útbaigazításai alapján, a Magyar Gyermektanulmányi Társ. erkölcsi támogatásával megalapította az első m. „Új Iskolá”-t. Az elemi isk.-ból polgári isk.-vá, majd leánygimn.-má bővült isk.-nak 1915–49-beli ig.-ja volt. Pedagógiájának alapelve: a munka, a tanulók ösztönös, szabad, de általában közösségben szervezett tevékenysége. – F. m. Öntevékeny munkacsoportok a tanításban (A Gyermek, 1934); A kutató és felfedező gyermek (Bp., 1934); Az alkotó munka az Új Iskolában (Blaskovich Edittel, Bp., 1934).