Kezdőlap

Domokos Márton (Debrecen, ?Debrecen, 1764. ápr. 3.): debreceni főbíró. Mint művelt, nyelvismerettel bíró polgár szülővárosában nagy tekintélynek örvendett. Gondnoka volt a debreceni ref. egyháznak. Irodalmi munkássága felvilágosult szemléletét tükrözi. – F. m. A keresztyének között ez idő szerint uralkodó romlottságnak kútfejeiről… (Osterwald után, Debrecen, 1745); A keresztyén ethikának… rövid summája (La Placette után, Debrecen, 1750). – Irod. Zoltai Lajos: D. M. debreceni főbíró és kora (Debreceni Képes Kalendárium, 1909).