Kezdőlap

Donáth György (Kecskemét, 1912. nov. 11.Goncsarovka, 1943 febr.): újságíró, pszichológus. Pesten a jogi karon folytatta tanulmányait; tevékenyen részt vett a baloldali diákmozgalomban, majd a KMP körül csoportosult értelmiség munkájában. 1934-től a KMP tagja. Munkaszolgálatosként pusztult el. Társadalomlélektannal foglalkozott; témája: a társadalmi formák és viszonylatok tudatalakító szerepe. – F. m. A mágikus és logikus világkép társadalmi alapjai (Bp., 1940); A kígyó és babonás jelentősége a Szentírásban (Bp., 1942). – Irod. Tóth László: D. Gy. emlékezete (Népkutató füz., 1. 1960).