Kezdőlap

Döbrentei Tamás, Debrenthei (?1482): püspök, Himfi Benedek bolgár bán fia. 1441-ben Erzsébet kir.-né veszprémi préposttá nevezte ki, de a prépostságot csak I. Ulászló halála után, 1444-ben foglalhatta el. 1446-ban Ujlaki Miklós ajánlotta az egri püspökségre, de azt Hédervári László kapta meg, ~ 1447-ben a pannonhalmi apátsággal kárpótolták. Nem sikerült elfoglalnia a zágrábi püspöki széket, melyre a pápa 1454-ben nevezte ki. Ebben az ügyben 1455-ben személyesen járt Rómában. 1459-ben Mátyás ellen Frigyes mellé állt (Pannonhalmát átadta a Szentgyörgyieknek), ennek ellenére megkapta a cikádori apátságot is. Politikai magatartása és Vitéz Jánosnak ~vel szembeni gyűlölete miatt csak 1464-ben tudta megszerezni a nyitrai püspökséget, a püspökség birtokait azonban Mátyás nem adta át neki. – F. m. Oratio (beszéde II. Pius pápához, közölve Magy. Könyvszle, 1889).