Kezdőlap

Döme Károly (Komárom, 1768, jan. 26.Pozsony, 1845. máj. 22.): író, fordító, az MTA t. tagja (1831). Pozsonyban bölcseleti tanulmányokat végzett. 1784-ben megismerkedett Kazinczyval, aki írásra buzdította. 1786-tól Pozsonyban teológiát hallgatott. Pappá szentelése után szombathelyi püspöki szertartó, 1793-ban Pozsonyban a papnevelde segédjószággondnoka, később 1794-ben tanulmányi felügyelő, 1817-ben olvasókanonok, később a papnevelde ig.-ja. Önálló verseinél fontosabbak Metastasio-fordításai (Metastasiusnak egynéhány darabjai, Komárom, 1802. A kötet toldaléka: Kisebb költemények; Ismét egy-két játék Metastasiusból, Pozsony, 1825). – F. m. Bonaparte Napóleon megbukása vagy sírverse a jacobinismusra (Pozsony, 1826). Irod. Dengi János: D. K. (Debrecen, 1880.)