Kezdőlap

Dömötör Géza (Pest, 1856Újpest, 1900. júl. 26.): kisdedóvó, pedagógiai író. 1880-tól az Orsz. Kisdedóvó Egyesület óvónőképzőjének ig.-ja. 1897-ig a Kisdednevelők Orsz. Egylete titkári és szerkesztői tisztét töltötte be. 1895-től a hódmezővásárhelyi áll. óvónőképző ig.-ja. Szerk. a Nevelési Szakközlönyt (1878–79) és a Kisdednevelést (1880). Nagy része volt Fröbel óvodai rendszerének mo.-i elterjesztésében. Tevékenyen részt vett az 1891. óvodai törvény elkészítésében. – F. m. Fröbel féle nevelési módszer (Bp., 1876); Dajkakönyv (Bp., 1882); Dal-, játék- és versgyűjtemény (Bp., 1890); Lélektan (Bp., 1891); A kisdedóvás ügye Európa főbb államaiban (Bp., 1891); Alaki foglalkozások vezérfonala (Bp., 1893); Vezérkönyv az öntevékenységet fejlesztő foglalkozásokhoz (Bp., 1895); A hódmezővásárhelyi áll. óvónőképző-intézet története (Hódmezővásárhely, 1896).