Kezdőlap

Dömötör János (Dunaszentgyörgy, 1843. dec. 20.Bp., 1877. jan. 7.): költő, kritikus. Írói álneve: Falusi János. 1863-tól a pesti ref. teológiai főisk.-n tanult. 1865-ben a ref. egyház az edinburghi egy.-re küldte, ahol egy évet töltött. Hazatérése után a pesti ref. gimn. tanára lett. Az egykorú folyóiratokban megjelenő verseit, kritikáit, tanulmányait a kortársak elismeréssel fogadták. 1876-ban a Kisfaludy Társ. tagjává választották. Öngyilkos lett. – M. D. J. munkái (Sajtó alá rendezték barátai. Baráth Ferenc életrajzi bevezetőjével Bp., 1878). – Irod. Komlós Aladár: D. J. (A magyar költészet Petőfitől Adyig, Bp., 1959)