Kezdőlap

Dömötör Teréz (Somorja, 1904. szept. 28.Bp., 1980. jan. 25.): író, újságíró. Szegényparaszti családból származott. Isk.-i elvégzése után Dunaszerdahelyen dolgozott gyári munkásként. A harmincas évek elején csatlakozott a csehszlovákiai m. fiatalok Sarló mozgalmához. Írói tehetségét Gaál Gábor fedezte fel, miután elolvasta kiadatlanul maradt Cselédkönyv c. regényének kéziratát. Elbeszéléseket, karcolatokat is írt, ezek a Korunk, majd a Fábry Zoltán szerkesztésében megjelent Az Út c. lap hasábjain jelentek meg. Dokumentum értékű írásai és baloldali tevékenysége miatt 1934-ben letartóztatták államellenes izgatás vádjával. Börtönbüntetésének letöltése után újságíróként dolgozott. 1944-ben ismét letartóztatták és egy németo.-i munkatáborba hurcolták. Hazatérése után különböző napilapoknál volt újságíró. Elbeszéléseit, riportjait a valóságfeltárás igénye jellemzi. – Irod. Balogh Edgár: Visszatekintő (Irod. Szle, 1964. 7. sz.); Sándor László: D. T. emlékezete (Élet és Irod., 1984. 37. sz.); Sándor László: A Sarló írói és művészei (Alföld, 1978. 8. sz.).