Kezdőlap

Dörner Henrik (Kaposszegcső, 1925. okt. 2.Kecskemét, 1985. nov. 26.): gazdasági vezető, Eötvös Loránd-díjas (1978). 1950-ben a bp.-i műszaki egy.-en építészmérnöki oklevelet szerzett. 1950-56-ban a Székesfehérvári Magasépítő Nemzeti Váll.-nál, majd ennek jogutódjánál, az Építési Min. 71/1. Építőipari Váll.-nál, ill. a Fejérm.-i Áll. Építőipari Váll.-nál építésvezető, főépítésvezető, majd főmérnök volt. 1956-tól a Bács m.-i Ált. Építőipari Váll., majd jogutódja, a Duna-Tiszaközi Áll. Építőipari Váll. főmérnöke, 1968-tól ig.-ja, 1978-tól nyugalomba vonulásáig (1985) vezérig.-ja.