Kezdőlap

Dörögdi Miklós (?1362): püspök. A Péc nemzetség Zala vm.-ben birtokos ágából származott. Bolognában végezte az egy.-et, 1316 előtt veszprémi kanonok. 1316-ban Bolognában rektor. 1319-ben jött haza s Tamás érsek kancellárja lett. 1317–20-ban esztergomi kanonok. 1320-tól 1330-ig pozsonyi prépost, 1325-ben kir. káplán, 1327–28-ban kir. kápolnaispán. 1328-ban az esztergomi káptalan megválasztotta érseknek, pápai megerősítéséért menet Konstanz környékén rablólovagok kezébe került, s csak 1330-ban került haza. Közben Károly király keresztülvitte, hogy a pápa helyette Telegdi Csanádot nevezze ki érseknek, ~t az egri püspökséggel kárpótolta (1330–62). 1330-ban János cseh királynál követségben járt és őt Visegrádra kísérte. – Irod. Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok (Esztergom, 1900).