Kezdőlap

Dőry László, jobaházai (Görösgalpuszta, 1891. jún. 27.Pécs, 1975. jan. 10.): germanista, teológiatanár. A gimn.-ot Szigetvárott és Pécsett végezte. 1909-ben lett a Collegium Germanicum Hungaricum (CGH) növendéke. A háború miatt Innsbruckban fejezte be tanulmányait, ahol 1915 máj.-ában teológiából doktorált. 1915 szept.-ében Pécsett pappá szentelték, majd Mohácson káplánkodott, 1919-ben a pécsi papnevelő h., 1925-ben r. tanára. 1920-ban zsinati vizsgáló, 1929-ben szentszéki bíró, 1948-ban t. kanonok. – M. Ünneprontók. Modern bölcselők Istenről (Bp., 1922); Compendium theologiae dogmaticaespecialis (Pécs, 1926); A Miasszonyunknak legkisebb leánya, Gelencsér M. Gábriella életrajza (Pécs, 1936).