Kezdőlap

Drágffy Bertalan (14471501, okt. 26.): erdélyi vajda. ~ János országbíró apja. Mátyás kir. udvari vitéze. 1468-tól 1471-ig és 1478-tól 1480-ig pohárnokmester. Kitüntette magát a kenyérmezei ütközetben (1479). 1491–93-ban főkamarás. Erdélyi vajdaként 1493-tól 1498-ig Báthori István utóda, a székelyek lázongását kegyetlenül elnyomta, 1497-ben Nagy István vajda és a lengyel kir. között folyó tárgyalásokban közvetített. II. Ulászló a nyalábvári uradalmat adományozta neki. 1487-ben az erdődi templomot (ahol eltemették) és az erdődi várat építette újjá. Műkincseket gyűjtött. Irod. Balogh Jolán: Az erdélyi renaissance (Kolozsvár, 1943); Lupas L: Zur Geschichte der Rumänen (Sibiu, 1943).