Kezdőlap

Drágffy János (?Mohács, 1526. aug. 29.): országbíró, ~ Bertalan fia. 1508-tól 1513-ig pohárnokmester, 1518–23 között tárnokmester, 1525-től országbíró. 1514-ben Rómában járt, 1514. jún. 21-én Debrőnél (Heves m.) a paraszthad egyik részén aratott győzelmet. 1521-ben szintén Rómában járt követségben, 1522-ben a nürnbergi birodalmi gyűlésre menő követség tagja volt. Kapcsolatban állt a gyulafehérvári humanista körrel, számos m. nyelvű irata (pl. a mohácsi csata előestéjén készített végrendelete) és levele maradt fenn; mint mecénás is nagy szerepet játszott. Felépítette a szilágycsehi templomot. Mohácsnál a kir. zászlótartójaként esett el. – Irod. Istványi Géza: A magyar nyelvű írásbeliség kialakulása (Bp., 1934); Balogh Jolán: Az erdélyi renaissance (Kolozsvár, 1943).