Kezdőlap

Drahos János (Brezova, 1884. júl. 23.Bp., 1950. jún. 15.): választott püspök. Középisk.-t Nagyszombatban és Pozsonyban, a teológiát Bp.-en végezte, ahol 1912-ben doktorált. 1909-ben pappá szentelték Komjáton. 1911-ben Selmecbányán káplánkodott és a ref. líceum hittanára volt. 1912-ben Esztergomban érseki szertartó és levéltáros, 1914-ben főszentszéki jegyző, 1915-ben primárius titkár, 1921-1930 között Serédi hg. prímás oldalkanonokja. 1933-1939 kőzött az AC főegyházm.-i ig.-ja, 1934-1938 között a Szatmári Irgalmasnővérek protektora, 1937-1950 között esztergomi általános érsekhelynök; 1945-ben káptalani helynök is. 1946-ban bíró volt Tóth Tihamér boldoggá avatásánál, amiről utóbb lemondott. 1948-1950 között helynökként a főegyházm. kormányzója. XII. Pius 1950. jún. 12-én cristianopoli c. püspöknek nevezte ki, de az értesítés ~ halála után érkezett meg. – M. A vérrokonság akadálya a kánonjogban (Esztergom, 1912); A szerzetesi élet szépségei (Bp., 1948).