Kezdőlap

Drozdy Győző (Bajta, 1885. okt. 1.Bp., 1970. nov. 2.): kisgazdapárti politikus, országgyűlési képviselő. Esztergomban tanítóképzőt, Bp.-en gyógypedagógiai szaktanfolyamot végzett. Alapító felelős szerk.-je volt a Kultúra (1910–11) c. radikális pedagógiai lapnak. Szerk. a Kultúra könyvtár sorozatot (1911). A Budai Újság felelős szerk.-je volt (1917–18). Az Orsz. 48-as (Bizony) Párt titkára (1917), majd a Függetlenségi és 48-as Párt titkára (1918), 1919. jan.-tól az Orsz. Kisgazdapárt főtitkára, ngy.-i képviselő (1920–22). Részt vett a Függetlenségi Kisgazda Párt megalakításában (1920. okt.) ennek listáján a kiskomáromi ker. ngy.-i képviselője (1922–26). 1926-ban kivándorolt az USA-ba, Chicagóban megszervezte az Amerikai Magyar Revíziós Ligát. 1932-ben tért haza, a Nemzeti Egység Pártja programjával a kiskomáromi ker. ogy.-i képviselője (1935–39). Liberális politikus, az angolszász irányzat híve volt, átlépett az FKgP-be (1939). 1945 után újra bekapcsolódott a politikai életbe. 1945 tavaszán – rövid ideig – a Bp. I. ker. Nemzeti Bizottság elnöke. 1945. nov. 4-én az FKgP listáján mandátumot szerzett. 1946. márc. 12-én a munkáspártok nyomására 19 jobboldali politikussal együtt kizárták az FKgP-ból, de mandátumát 1947 nyaráig megtartotta. Egyik alapítója a Sulyok Dezső vezette Szabadság Pártnak. 1947 nyarán visszavonult a politikától; 1947-től 1950-ig Baracskán élt. 1951-től 1953-ig a bp.-i vásárcsarnokban betanított segédmunkás, 1953-tól 1954-ig az Autokernél könyvelő. Később különböző alkalmi munkákból tartotta fenn magát. 1965-től politikai munkássága elismeréséül kivételes nyugdíj ellátásban részesült. A hatvanas évek végén az MTA Történettudományi Intézetének felkérésére megírta emlékiratait. – F. m. Pán halála (mítoszdráma, Bp., 1919); A földszerzés módja (Bp., 1920); Amerika (útleírás, Bp., 1924); Auróra borealis. Államregény, de nem utópia (Bp., 1937); A demokrácia (politikai tanulm., Bp., 1946). – Irod. Jakab Miklós: Társadalmi változás és a magyar értelmiség 1944–48 (Bp., 1979); Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok Magyarországon, 1945–47 (Bp., 1975); Balogh Sándor-Izsák Lajos: Pártok és pártprogramok Mo.-on 1944–48 (Bp., 1977).