Kezdőlap

Drozdy Gyula (Bajta, 1881. nov. 17.Bp., 1963. jan. 21.): pedagógus. Tanítói oklevelét Esztergomban szerezte meg. Itt jelentek meg első írásai az Esztergom és Vidéke c. lapban. Kismartonban, majd a bp.-i I. ker. tanítóképző gyakorlóisk. jában tanított. 1930-ban a vallás- és közoktatásügyi min.-ba került. 1933-tól a Néptanítók Lapja és a Gyermekvilág főszerk.-je. Tagja volt az Orsz. Közoktatási Tanácsnak. Sokoldalú pedagógiai irodalmi munkásságot fejtett ki. Írt több tankönyvet is. Szerk. az Elméleti fejtegetések, gyakorlati tanítások népiskola tárgyainak köréből (Bp., 1930) c. kiadványt. – F. m. Földrajzi előismeretek (Bp., 1908); Modor szab. kir. város története (1913).