Kezdőlap

Drugeth Bálint, homonnai (1577? 1609. nov. 9.): Zemplén vm.-i nagybirtokos főnemes. 1604 elején a Kamara, hogy birtokait a kincstárnak megszerezze, pert indított ellene. 1604. nov.-ben az elsők között csatlakozott Bocskaihoz, aki 1605. ápr. 28-án a szerencsi ogy.-en a mo.-i fölkelt hadak fővezérévé nevezte ki. Végigharcolta a felvidéki hadjáratot, Bocskai kíséretében volt a Rákos mezején, a nagyvezérrel való találkozáskor. Bocskai őt jelölte utódjául az erdélyi fejedelmi székbe, de a rendek nem választották meg. 1607-ben visszautasította a hajdúk ajánlatát, hogy álljon fölkelésük élére. 1608-ban országbíró lett. Halálát a kortársak mérgezésnek tulajdonították. ~ buzgó ref. volt, vallásos költeményeket is írt. 1605-ös naplója fontos történelmi forrás (kiadva: Tudománytár, 1839).