Kezdőlap

Drugeth Fülöp (?? 1327. szept. eleje): nagybirtokos, nádor. Francia eredetű, az Anjoukkal Itáliába került család tagja, a későbbi főnemesi család vagyonának megalapozója. Róbert Károly királlyal jött Mo.-ra, kinek mindvégig bizalmas embere, hadvezére volt. 1317–18-ban Szepes vm. főispánja, 1322–24-ben tárnokmester, 1323-tól haláláig nádor.