Kezdőlap

Drugeth György, homonnai (? 1583 Lengyelo., 1620. jún. 21.): Zemplén vm. főispánja, erdélyi trónkövetelő, ~ Bálint unokaöccse. Fiatal korában Bocskai híve volt. 1610-ben katolizált és a császár pártjára állt, aki kinevezte kir. főkamarásnak. 1611-ben Forgách Zsigmond seregében részt vett a Báthori Gábor elleni hadjáratban. Ettől kezdve a Habsburgok jelöltje az erdélyi fejedelemségre. 1616-ban császári támogatással sikertelen fegyveres kísérletet tett a fejedelemség megszerzésére. 1619-ben, miközben Bethlen seregével Pozsony körül harcolt, zsoldosokkal betört Lengyelo.-ból. Bár Rákóczi Györgyöt, Bethlen hadvezérét Homonnánál az első összecsapásban megverte, hamarosan kiszorult Lengyelo.-ba. Ott halt meg.