Kezdőlap

Drugeth Miklós, geréni (?1355. febr. 18. –jún. 14. között): országbíró. ~ János fia. Zách Felicián merénylete alkalmával (1330-ban) a kir. család védelmében megsebesült. 1344-től 1354-ig ungi főispán. Részt vett 1350-ben a nápolyi hadjáratban és mint Salerno kapitánya tüntette ki magát. A velencei háborút lezáró békét végrehajtó tárgyalásokon szerepelt. 1354-ben országbíró lett. Családjától eltérően a geréni előnevet viselte.