Kezdőlap

Dualszky János (Szenic, 1808. jan. 6.Nyitra, 1881. márc. 22.): rk. kanonok, helytörténetíró. A nyitrai papnöveldében tanult. 1830-tól 1835-ig báró Mednyánszky József családjánál nevelő. 1835-től trencséni káplán, 1844-től beckói plébános, 1871-től nyitrai kanonok. – F. m. Nyitra vár és város történeti vázlata (Nyitra, 1875). – Irod. Vágner József: Adalékok a nyitrai székeskáptalan történetéhez (Nyitra, 1896).