Kezdőlap

Dudás József (Marosvásárhely, 1912. szept. 22.Bp., 1957. jan. 19.): szerelő lakatos, műszaki tanácsadó, az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik parancsnoka. Erdélyben a két világháború között tagja volt a Román Kommunista Pártnak. 1944-ben a németellenes tömörülés egyik szervezője. Így tagja volt annak a küldöttségnek, amely Horthy Miklós megbízásából 1944. szept.-ben létrehozta az első összeköttetést Bp. és Moszkva között. A háború után Bp.-en belépett a Kisgazda Pártba. 1950-ben letartóztatták, évekig a recski internáló tábor foglya volt. 1956. okt. 24-től fegyveres csoport tagjaként tevékenykedett. Csoportjából alakult okt. 28-án a II. ker. tanácsházán a Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány, a felkelésből kinövő első kormányellenes politikai és fegyveres csoportosulás. 1956. okt. 30-án fegyveres csoportjával elfoglalta a Szabad Nép székházát és nyomdáját. Függetlenség c. napilapjában huszonöt pontos kiáltványt tett közzé Nem ismerjük el a jelenlegi kormányt c.-mel. Ugyanakkor hozzájárult, hogy az épületben a kormányhoz hű lapokat is szerkesszék és kinyomtassák. 1956. nov. 2-án egy fegyveres csoporttal megszállta a Külügymin. épületét. Ezt Nagy Imre hadserege visszafoglalta. ~ t letartóztatták, nov. 3-án szabadon engedték. A forradalom leverése után Újpesten szervezte az ellenállást. 1957. jan.-ban tartóztatták le. Gyorsított büntető eljárás után ítélték halálra és végezték ki Szabó Jánossal együtt. – Irod. Tamáska Loránd: Mikor halt meg D. J.? (interjú, riporter Hankó Ildikó, Magy. Nemzet, 1991. 270. sz.).