Kezdőlap

Dudek János (Aranyosmarót, 1858. júl. 22.Bp., 1916. ápr. 19.): egyházi író, egyetemi tanár. Teológiai tanulmányai befejeztével Bánban (Trencsén vm.) volt segédlelkész, majd Nyitrán tanár, később ig. 1906-ban a bp.-i egy.-en az ágazatos hittan ny. r. tanára. 1906-tól a Religio szerk.-je volt. Mint a konzervatív kat. teológia képviselője vitázott Prohászka Ottokárral. – F. m. Katolikus egyház szertartási nyelve (Nyitra, 1883); Lessing Bölcs Nathánja (Bp., 1890); A modernizmus és a katolicizmus (Bp., 1908); Származástan és világnézet (Bp., 1909).