Kezdőlap

Dukai Takách Judit (Duka, 1795. aug. 9.Sopron, 1836. ápr. 15.): költő. Birtokos nemesi családból származott. 1811-től Sopronban végezte isk.-it. Kora számos írójával levelezett; verseit kéziratos másolatban terjesztették. 1814-ben Döbrentei Gábor országos irodalmi körútján ifj. Wesselényi Miklós társaságában meglátogatta. 1817-ben részt vett Keszthelyen a Helikon-ünnepségen. Tüdővészben halt meg. Versei 1815-től különböző folyóiratokban jelentek meg. – F. m. A kesergő özvegy (költemény, Pest, 1815); D. T. J. élete és munkái (kiadta és életrajzát megírta Vadász Norbert, Bp., 1909). – Irod. Fenyő István: D. T. J. (Vasmegye, 1954. 272. sz.); Szalatnai Rezső: D. T. J. (Evangélikus Élet, 1956. 17. sz.). – Szi. Berzsenyi Dániel: D. T. J.-hoz (vers); Deák Gyula: Berzsenyi estéje (dráma, Nyugat, 1921. 7. Sz.).