Kezdőlap

Dunay Antal (Nagytevel, 1935. szept. 9.Bp., 1986. dec. 17.); agrármérnök. 1959-ben a Gödöllői Agrártudományi Egy. Állattenyésztési Karán szerzett agrármérnöki diplomát. Az egy. elvégzése után az Állattenyésztési Kutatóintézetbe (a későbbi Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont) került tudományos főmunkatársként, s ott dolgozott haláláig. 1976-ban Akadémiai Díjat kapott. Több mint 200 tudományos dolgozata jelent meg itthon és külföldön. A KGST-államok közös munkájaként készült A genetika alkalmazásának időszerű kérdései (1978) c. könyv társszerzője. Alkotó részese, részben irányítója volt mindazoknak a kutatásoknak (jersey-keresztezések, populációk integrált értékelése, értékmérő típustulajdonságok összefüggései, holstein-fríz honosulása, holstein-fríz keresztezések elemző vizsgálata, húsfajtákkal végzett haszonállat-előállító keresztezések, tejelő állományokra alapozott egyhasznú húsmarha előállítási programja, vágómarha minősítési rendszer stb.), amelyek alapvetően befolyásolták hazai szarvasmarha-tenyésztésfejlődését. Egyik előállítója a hungarofríz fajtának, s kidolgozott a nagyüzemek számára egy számítógépes telepirányítási rendszert, amely széles körben elterjedt. Szakmai felkészültsége kitűnő szervezőkészséggel párosult, aminek következtében a kutatási eredményei igen hatékonyan kerültek át a gyakorlatba; az állami gazdaságok szarvasmarha-tenyésztési programjának kialakításában és irányításában több mint 10 éven át tevőlegesen is részt vett. – Irod. D. A. (Állattenyésztés és Takarmányozás, 1987. 1. sz.; Szarvasmarha- és Sertéstenyésztés Gyakorlata, 1987. 1. sz.; Magy. Mezőgazdaság, 1986. 53. sz.).