Kezdőlap

Dux Adolf (Pozsony, 1822. okt. 25.Bp., 1881. nov. 20.): újságíró, műfordító. A jogot Pozsonyban végezte. Magyarul csak a jogászévei alatt tanult meg. 1848-től a bécsi egy.-en tanult, bölcsészdoktori diplomát szerzett, közben a Oesterreichische Zeitung munkatársa. 1852–54-ben Pozsonyban élt mint tanár és a Pressburger Zeitung munkatársa. 1854-től a bécsi Wanderer, 1855-től a Pester Lloyd főmunkatársa. A Kisfaludy Társ. 1870-ben r. tagjává választotta. Számos m. szépirodalmi és tudományos munkát fordított németre. Ő volt Petőfi első német fordítója (Ausgewählte Dichtungen von Petőfi, Wien 1847), s emellett Arany, Eötvös, Gyulai és Jókai műveiből is fordított. Német nyelven írt cikkeiben a m. kultúrát propagálta. Az 187o-es évektől kezdve számos m. nyelvű tanulmánya is megjelent. – M. Aus Ungarn (Leipzig, 1879). – Irod. Tanulmányok Petőről (Szerk. Tóth Dezső, Pándi Pál, Bp., 1962).