Kezdőlap

Duzár József (Söjtör, 1896. ápr. 4.Caracas, Venezuela, 1946. okt. 7.): orvos, gyermekgyógyász, egyetemi tanár. Oklevelét a bp.-i tudományegy.-en nyerte 1920-ban, ahol már 1919-ben a kórbonctan gyakornoka volt. 1920–1927 között a pécsi egy. gyermekklinikáján tanársegéd, 1925-ben uo. megszerezte az egy. magántanári képesítést. 1927-től a bp.-i Fehérkereszt Gyermekkórház főorvosa, 1932-től a pécsi egy.-en a gyermekgyógyászat ny. rk., 1935-től ny. r. tanára. 1944. nov.-ben Svájcba, majd Caracasba (Venezuela) távozott, ahol a gyermekklinika ig.-ja lett. Valószínűleg gyilkosságnak esett áldozatul. Elnöke volt a M. Gyermekorvos Társaságnak, a M. Gyermektanulmányi Társaságnak és alelnöke a M. Orsz. Orvosszövetségnek. Főként a csecsemőkori tuberkulózis, hormonológiai kérdések, chorea minor, valamint a toxikus diftéria kérdéseiben végzett jeles kutatásokat. – F. m. Kolloidchemische Blutuntersuchungen bei Säuglingstuberkulose (Jahrbuch für Kinderheilkunde und physische Erziehung, 1922); Adrenalintetanie (Hensch Valériával, Jahrbuch für Kinderheilkunde und physische Erziehung. Bd. 114); Der haemoklinische Status bei Kindertuberkulose (Monatschrift für Kinderheilkunde 1925 és ugyanez magyarul: Orvosi Hetilap, 1926).