Kezdőlap

Dvorzsák János (Kalocsa, 1850. aug. 16.Bp., 1918–27 között): egyházi és ismeretterjesztő író. Pécsett tanult, majd a pécsi papnevelő intézetbe lépett. 1874-ben pappá szentelték, 1878-tól Bp.-en élt. 1896-tól pápai prelátus, 1898-tól apostoli protonótárius, 1909-től c. érseki helytartó. Kiadta Magyarország helységnévtárát (I–II. Bp., 1882), ezenkívül több fordítása, egyházi és ismeretterjesztő jellegű műve jelent meg.