Kezdőlap

Dzurányi László (Debrecen, 1888, júl. 10.Pelejte, 1955): újságíró. Újságírói pályáját – mint joghallgató – az eperjesi Felvidéki Hírlapnál kezdte. 1911-ben ugyancsak Eperjesen Sáros címmel hetilapot indított. Az I. világháború alatt Kassán a kat. néppárti Felvidéki Újság felelős szerk.-je volt. 1918-tól 1923-ig a liberális szellemű Kassai Napló (volt Felsőmagyararszág) felelős szerk.-i állását töltötte be. 1924-ben és 1925 elején a Pozsonyban rövid ideig megjelent, pártonkívüli Magyar Újság c. napilap főszerk.-je volt. 1925-ben a csehszlovákiai m. kisebbség polgári ellenzéki pártjai (Szent-Ivány József Magyar Nemzeti Párja és Szüllő Géza Keresztényszocialista Pártja) központi napilapjának, a Prágai Magyar Hírlapnak főszerk.-je lett. Ettől a laptól 1932-ben megvált és a csehszlovák agrárpártnak Hodzsa Milán által alapított pozsonyi, aktivista irányzatú magyar nyelvű napilapjához, a Magyar Újsághoz került főszerk.-nek. 1938 után megszakadt újságírói pályája. Csehszlovákiában a kisebbségi publicisztikának nagy tehetségű vezető egyénisége volt. Vezércikkei 1932-ig irányt szabtak az ellenzéki m. pártszövetség politikájának.