Kezdőlap

Ebergényi László, báró (16601724. jún. 25.): császári tábornagy. Előbb jurátus, majd 1688-tól hadbíró a Nádasdy-huszárezredben. Részt vett a török háborúban, 1690-ben kapitány. 1700-tól ezredes s a volt Pálffy-huszárezred tulajdonosa, ugyanakkor bárói rangot kapott. 1702-től 1705-ig az itáliai hadszíntéren hadakozott, 1706-tól 1711-ig Mo.-on a kurucok ellen harcolt. 1706-ban generális strázsamester, 1708-ban altábornagy. 1714-ben lovassági tábornok lett. 1716–18 között részt vett a török elleni háborúban; a péterváradi csatában a jobbszárnyat vezényelte. Belgrádnál megsebesült, 1723. okt. 5-én tábornaggyá nevezték ki. Gr. Széchényi Györgynek ~hez intézett leveleit (1679–1724) kiadta Bártfai Szabó László (I–II. Bp., 1929).