Kezdőlap

Eck Bálint (Lindau, 1494Galgóc, 1550 körül): német származású humanista író és költő. A krakkói egy.-en tanult. Krakkóban megjelent De arte versificandi opusculum (1515) c. verstani művét az ott tanuló Sylvester János is ismerte. 1517 táján Lengyelo.-ból hazánkba költözött, előbb a Thurzó családnál nevelő, majd Bártfán iskolaig., városi főbíró (1526). Számos latin nyelvű költői munkát adott ki. De rei publicae administratione (Cracoviae, 1520) c. munkájában a humanista városi polgár szemszögéből bírálja a feudális anarchiát, az ifjú II. Lajostól remélve orvoslást. Lőcséről Révay Ferenchez intézett levelei (1539–40) a Révay család levéltárában vannak. – Irod. Kardos Tibor: A magyarországi humanizmus kora (Bp., 1955).