Kezdőlap

Egan Ede (Borostyánkő, 1851. júl. 13.Szerednye, 1901. szept. 20.): mezőgazdasági szakember, kultúrpolitikus. A bécsi mezőgazdasági főisk.-n és a hallei egy.-en tanult. Több német-, cseh- és mo.-i gazdaságban – köztük apja borostyánkői uradalmában – tevékenykedett. 1883-tól mint a kezdeményezésére szervezett Orsz. Tejgazdasági Felügyelőség vezetője elősegítette a mo.-i tejgazdaság és sajtipar fellendülését, majd a kárpátukrán nemzetiségi mozgalmak és szegényparaszt megmozdulások leszerelésére az állattenyésztés és a havasi tejgazdaságok fejlesztésének programjával kidolgozta az ún. hegyvidéki akció-tervet. 1897-től mint a hegyvidéki kirendeltség min. biztosa a kisparaszti gazdaságok bizonyos mértékű megsegítését kezdeményezte, de antiszemita politikát folytatott és fellépett a Kárpát-Ukrajnában élő zsidók gazdasági korlátozásainak követetésével is. Az akció „kulturális” programjával a kárpátukránok elmagyarosítását kívánta elérni, amivel az akciót eredménytelenségre ítélte. Számos cikke és tanulmánya jelent meg a hazai és külföldi szaklapokban. – M. Magyarország tejgazdasági termelése és kereskedésének mai helyzete (Bp., 1885); Tejszövetkezeti alapszabályminta (Bp., 1886). – Irod. E. E. (Köztelek, 1901. 75. sz.)