Kezdőlap

Egerszegi Sándor (Patalom, 1920. dec. 13.Bp., 1974. dec. 30.): agrármérnök, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1963), Kossuth-díjas (1956). Pécsett tanítói oklevelet nyert (1940). 1942-ig Kecskeméten tanított. 1942–45-ben katona volt. Agrármérnöki oklevelét 1948-ban az Agrártudományi Egy. keszthelyi osztályán szerezte, 1949-ben doktorált. 1949-től az MTA Talajtant és Agrokémiai Kutató Intézetében dolgozott haláláig. Fő kutatási területe a homoktalajok vizsgálata volt. Kidolgozta a homoktalajok termőképességének fokozását szolgáló új módszerét, az Egerszegi-féle homokjavítást. Több mint 70 szakcikkben és közleményben publikált a homoktalajok hasznosításának lehetőségeiről és az azon elérhető termésátlagokról. Jelentős szakmai tevékenységet fejtett ki számos szakbizottság vezetőségében. – F. m. A laza homoktalaj tartós megjavítása (Bp., 1957); A homoktalajok mély termőterének kialakítása (kandidátusi értekezés, Bp., 1960); Növénytermesztés homokon (társszerzőkkel, Bp., 1966). – Irod. Láng István: E. S. (Agrokémia és Talajtan, 1975. 1-2. sz.); E. S. (MEDOSZ Lapja, 1976. jan.).