Kezdőlap

Egervári László (143035 között – ? , 1495. szept. 18. és 1496. jan. 27. között): horvát bán. Zala vm.-i nemescsaládból származott. Mátyás idején hatalmas birtokadományokban részesült és nagy zálogüzleteket kötött. 1474-ben bihari főispán, váradi várnagy, 1475-ben a váradi püspökség adminisztrátora, 1475-től zalai főispán, 1476-tól 1482-ig horvát-szlavón bán. 1485–89 között a Sziléziában harcoló m. csapatok kapitánya. Mátyás halála után – bár Corvin János barátja volt – II., Ulászlóhoz csatlakozott. 1491-től 1493-ig ismét horvát-szlavón bán, 1493-tól haláláig tárnokmester. Ulászló szolgálatában verte szét Székely Jakab csapatát (1493). Egerváron (Zala vm.) kolostort alapított, ott is temették el. Halála után a határmenti várak egy részének könnyelmű elvesztésével vádolták. – Irod. Tóth Zoltán: Mátyás király idegen zsoldos serege (A fekete sereg, Bp., 1925).