Kezdőlap

Egerváry Ignác (Zalaegerszeg, 1751. márc. 12.Pest, 1809. ápr. 26.): tanár, piarista rendfőnök. Nagykárolyban bölcseletet, Nyitrán hittudományt tanult. 1784–1790 között nevelősködött, 1791-től 1802-ig középisk. ig. Szegeden, 1803-tól 1806-ig rektor és rendi kormánysegéd Pesten. 1805-ben a piarista rend tartományfőnöke. Olaszból lefordította Metastasio Artaxerxes c. szomorújátékát (Pest, 1793). – Irod. Bayer József: A nemzeti játékszín története (Bp., 1887).