Kezdőlap

Egressy Zoltán (Nagyvárad, 1881. okt. 15.Bp., 1969. márc. 21.): gépészmérnök. A bp.-i műegy.-en szerzett oklevelet (1913). Az első mo.-i elektromedikai vállalat, az Asklepios megalapítója volt, amely 1918-tól a bécsi Odelga, rövidesen a Reiniger, Veifa, később a Siemens Művek képviselője lett. 1930–33-ban a Magy. Siemens Művek ig.-ja és 1933-tól 1946-ig, nyugdíjazásáig a vállalat tudományos tanácsadója volt. Nyugdíjasként az Akadémiai Kiadó Lexikonszerkesztőségében dolgozott haláláig. Ő indította el a röntgentechnikai oktatást hazánkban, és megszervezte a röntgenasszisztensnők tanfolyamait. Több új röntgenkészüléket fejlesztett ki. Röntgentechnikai oktató kiadványokat jelentetett meg (Egressi Istvánnal és Huszár Lászlóval). – Irod. Bugyi Balázs: Hungarian Medical Radiology (Bp., 1978).