Kezdőlap

Egyed István (Bp., 1886. júl. 11.,Bp., 1966. júl. 14.): jogász, egyetemi tanár. Oklevelét a bp.-i tud. egyetemen nyerte. Külföldi tanulmányút (1911–12) után bírói vizsgát tett és igazságügyi szolgálatba lépett. 1919-től az igazságügymin. törvényelőkészítő osztályán a közjogi javaslatok előadója volt. 1922-ben a bp.-i tud. egy. magántanára, 1923-tól ítélőtáblai bíró, majd 1928-tól nyugdíjazásáig a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egy.-en a közigazgatási jog ny. r. tanára. Több társadalmi és szakegyesületben, ill. bizottságban (Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottság, Statisztikai Vizsgabizottság) viselt tisztséget; a Szt. István Akadémiának tagja, utóbb elnöke volt. – F. m. Iparjog (Bp., 1925 és 1947); Vármegyei önkormányzat (Bp., 1929); Közjogi alapismeretek (Bp., 1937); A magyar közigazgatási jog alapfogalmai (Bp., 1947)