Kezdőlap

Együd Árpád (Perőcsény, 1921. jan. 30.Kaposvár, 1983. aug. 17.): folklórkutató, tanár. A Testnevelési Főisk.-a (1941-1946), utána 1949-ig a Balatoni Népfőisk.-a tanult. Csurgón 1946-ban tornatanárként kezdte pályafutását. Itt kapcsolódott be az ötvenes években az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalomba. 1960-63-ban Kaposváron a Népművelési Tanácsadó vezetője. 1963-től 1970-ig a Siófoki Perczel Mór Gimn.-ban testnevelőtanár volt. 1970-től muzeológusként dolgozott Somogy m.-ben. 1971-82-ben eredményesen gyűjtötte össze Somogy m. népdalait, balladáit, szokásait, táncait, ezzel a néphagyományokra épülő folklorisztikát gyarapítva. A Balaton Együttes alapítója (1963), művészeti vezetője volt. Számos koreográfiát készített népi táncegyüttesek számára. Gyűjtőútjairól filmeket, hangfelvételeket, balladaszövegeket, feljegyzéseket hagyott hátra. Munkáit nagyrészt szakfolyóiratokban publikálta. – F. m. Külső-Somogy népballadái (Kaposvár, 1973); Somogyi népköltészet (Kaposvár, 1975); Adatok a láncversek számszimbolikájához (Kaposvár, 1978); Száz somogyi népdal (Kaposvár, 1981); Szántódpuszta és környéke szájhagyománya (Bp., 1985). – Irod. Olsvai Imre: E. Á. (Somogyi Múz.-ok Közleményei, 1983. 6. sz.); Falvay Károly: E. Á. (Táncművészet, 1983. 11. sz.); Leskó László: E. Á. öröksége (Honismeret, 1984. 4. sz.); Matyikó Sebestyén József: E. Á. életútja, munkássága (Várostörténeti Tanulmányok, Kaposvár, 1989).