Kezdőlap

Éjszaki Károly (Bakonyréde, 1818. okt. 2.Kolozsvár, 1907. jan. 26.): író. Jogi és mérnöki tanulmányai után 1848-ig mint mérnök dolgozott. A szabadságharcban Csányi László mellett működött. 1860–61-ben Fejér vm.-ben főjegyző, 1865–67-ben főszolgabíró. 1867-től a közmunka- és közlekedési min.-ban főmérnök, majd államvasúti főfelügyelő, az üzletvezetőség I. osztályának vezetője Kolozsvárt. Bár a kiegyezés híve volt, mégis a 48-as ellenzékhez állt közelebb. Jelentős része volt a kezdetben ellenzéki színezetű Petőfi Társ. megalakításában (1877), amelynek alelnöke volt. Irodalommal az 50-es években kezdett foglalkozni, több vígjátékát, bohózatát adták elő. Az újromantikusok úttörő mesterüknek tartották. A Cydoni alma c. „színi beszély”-étől (Pest, 1855, 1868-ban mutatta be a Nemzeti Színház) keltezik a m. újromantikus vígjátékirányzatot. Cikkei, emlékezései a Koszorúban, Szépirodalmi Közlönyben, a Fővárosi Lapokban és más újságokban jelentek meg. – F. m. Egy lengyel követ Budán (vígjáték; bemutatta a Budai Színkör, 1874); Markó Kapilet, a szerb hős (történeti színmű, bemutatta: Budai Színkör, 1888).