Kezdőlap

Ekkert László (Adony, 1861. szept. 9.Bp., 1942. márc. 6.): gyógyszervegyész. Tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte, 1881-ben gyógyszerész oklevelet szerzett, 1889-ben doktori szigorlatot tett. Than Károly mellett az I. sz. kémiai intézetben mint gyakornok működött, később előadó, majd laboratóriumivezető asszisztens, 1909-ben adjunktus, 1931-ben c. ny. rk. tanár lett. 1933-ban nyugalomba vonult. Értékes analitikai kémiai kutató és irodalmi munkássága. – F. m. Qualitativ és quantitativ kémiai analysis (Bp., 1919); Erkennung organischer Verbindungen im Besonderen von Arzneimitteln (Stuttgart, 1933). – Irod. Szebellédy László: E. L. emlékezete (Magy. Gyógyszertud. Társ. Ért. 1942); Gáspár Margit: A magyar kémiai irodalom bibliográfiája (I–II., Bp., 1957–58).