Kezdőlap

Elekes Dezső (Kézdivásárhely, 1889. nov. II.,Bp., 1965. ápr. 8.): statisztikus, egyetemi tanár. Főisk.-i tanulmányait a kolozsvári tudományegy. jogi karán végezte. Részt vett az I. világháborúban; majd 1918-ban a Központi Statisztikai Hivatal szolgálatába lépett. 1945-ben a hivatal alelnöke, 1946–48 között elnöke. 1947-ben a Nemzetközi Statisztikai Intézet washingtoni ülésszakán mint a m. kormány hivatalos képviselője vett részt. 1935-ben a bp.-i tudomány egy. magántanára, 1942-ben rk. tanára lett. A Magyar Statisztikai Társaság 1923-tól titkárává, 1943-tól főtitkárává választotta. Sokoldalú érdeklődése a statisztika területén is megmutatkozott. Egyaránt foglalkozott demográfiával, gazdaság- és kultúrstatisztikával, ez utóbbinak számos ágát módszertanilag is kidolgozta. Cikkei, tanulmányai főként a Magyar Statisztikai Szemlében – melynek hosszú időn át szerk.-je volt – és a Magyar Statisztikai Társaság francia nyelvű folyóiratában, a Journal de la Société Hongroise de Statistiqueban jelentek meg. A szerkesztésében megjelent Mai Magyarország c. munka a II. világháború után az ország első statisztikailag megalapozott honismertetője volt. Nyugdíjaztatása után nagyszabású családvédelmi és születéspolitikai tanulmányon dolgozott. 1924-ben megnyerte Bp. amatőr sakkbajnokságát. – F. m. A Dunavölgyi kérdőjel. A Duna környéki Közép-Európa gazdasági problémája (Bp., 1934); Budapest szerepe Magyarország szellemi életében (Bp., 1938).