Kezdőlap

Elekes György (Sárospatak, 1905. márc. 10.Bp., 1977. jún. 30.): orvos, belgyógyász. Orvosi tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte (1931). A debreceni tudományegy. belgyógyászati klinikáján dolgozott, ahol belgyógyász szakorvosi képesítést (1933) szerzett, egy.-i magántanárrá képesítették. Elvégezte az iskolaorvosi és egészségtantanári tanfolyamot is. Az Orsz. Társadalombiztosító Intézet (OTI) orvosa volt, 1953 után felülvizsgáló főorvosként működött 1974-ig, nyugdíjazásáig. A m. orvostudomány történetének kutatásával foglalkozott. Debrecenben orvostörténeti szaklapot is indított (1935). Része volt az Orsz. Orvostörténeti Könyvtár felállításában (1952) és alapító tagja volt a Magy. Orvostörténelmi Társaságnak (1952). Folyóiratokban megjelent szakirodalmi munkássága a hazai orvostörténeti kutatások jelentős előrevitelét szolgálta. Munkásságáért Weszprémi István-emlékérmet kapott (1975).