Kezdőlap

Elekes György (Kézdivásárhely, 1894. máj. 19.Sepsiszentgyörgy, 1969. nov. 20.): romániai magyarújságíró, költő. Középisk.-it szülővárosában végezte. Az I. világháborúban hadifogságba került és hat évet töltött Szibériában. Hazatérve Bp.-en folytatta tanulmányait, jogi diplomát szerzett. 1922-ben Kézdivásárhelyen telepedett le, ahol a Flekken és a Bogáncs c. szatirikus lapokat szerk. 1923-ban Brassóban könyvesboltot nyitott. 1923 és 1932 között kiadta a Színházi Újság c. lapot, szerk. a Hétfői Brassói Hírlap (1925-27) s a Brassói Napló c. lapot. Tagja volt a Kemény Zsigmond Társaságnak. Írt verseket, útleírásokat, fordításai, átköltései jelentek meg. – F. m. Szibériában pergő homokszemek zenéje (versek, Kézdivásárhely, 1921); Szürke csendben (versek, Kézdivásárhely, 1922); Bábszínház (versek, Kézdivásárhely, 1923); Mindegy (versek, Kézdivásárhely, 1924); Szívek harca (r., Katolnay László álnéven, Bukarest, 1926). – Irod. Rass Károly: Az erdélyi magyar szépirodalom hat esztendeje (Pásztortűz Almanach, Kolozsvár, 1923); Veress Dániel: Akikről keveset tudunk. E. Gy. (Megyei Tükör, 1968. dec. 29.).