Kezdőlap

Elekes Lajos (Déva, 1914. nov. 11.Bp., 1982. máj. 21.): történész, egyetemi tanár, az MTA tagjai (I. 1965, r. 1973), Kossuth-díjas (1953), felesége Földes Éva pedagógus. Egy.-i tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte, 1937-ben szerzett bölcsészdoktori oklevelet. 1937-től a Magy. Orsz. Levéltárban gyakornok, 1942-től segédőr, 1946-ban allevéltárnok, 1946-49-ben osztályvezető, 1949-50-ben főig.-h. 1942-ben a középkori román történelem tárgyköréből magántanárrá képesítették a bp.-i tudományegy.-en, ahol 1945-től tanított. 1950-től az MTA Történettudományi Intézetének munkatársa, 1954-57-ben osztályvezetője. 1954-56-ban a Lenin Intézet m. történeti tanszékének vezetője. 1957-től haláláig a bp.-i tudományegy. középkori m. történeti tanszékének tanszékvezető egy.-i tanára, 1966- 69-ben a bölcsészettudományi kar dékánja. 1958-1970 között a Századok szerkesztőbizottságának elnöke, 1966-68-ban a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont ig.-ja volt. Kezdetben középkori román történelemmel és a középkori m.-román kapcsolatokkal foglalkozott. Jelentős kutatásokat végzett Hunyadi és a Hunyadiak korának megismerése érdekében. Élete utolsó szakaszában főként a történettudomány elméleti kérdéseit vizsgálta. A Kossuth-díjat Hunyadi (Bp., 1952) c. monográfiájáért kapta. – F. m. Nagy István moldvai vajda politikája és Mátyás király (Bp., 1937); A román történetírás válsága (Századok, 1940); A román fejlődés alapvetése (Századok, 1940; németül: Archivum Europae Centro-Orientalis, 1941); A Hunyadi-kérdés (Mátyás király Emlékkönyv, I, Bp., 1940); A magyar-román viszony a Hunyadiak korában (Mátyás király Emlékkönyv, I. Bp., 1940); A dinasztikus elv a román államfejlődésben (Századok, 1945-46); A délkeleteurópai népek összefogása a török hódítók ellen Hunyadi háborúiban (Bp., 1952); Mátyás és kara (Bp., 1956); Rendiség és központosítás a feudális államokban (Bp., 1962); A középkori magyar állam története megalapításától mohácsi bukásáig (Bp., 1964); Történelmi ismeret-szocialista tudat (Bp., 1968); Magyarország története, I. (egyetemi tankönyv, Léderer Emmával, Székely Györggyel, Bp., 1961); Korszerű műveltség, történelmi gondolkodás (Bp., 1969); A történelemfelfogása korunk polgári tudományában (Bp., 1975). – Irod. Kardos József E. L. (Levélt. Közl., 1982. 2. sz.); Unger Mátyás: E. L. (Magy. Tudomány, 1982. 12. sz.).