Kezdőlap

Ellerbach Berthold (?1471. jún. 18. előtt): erdélyi vajda. 1455-től 1457-ig udvari vitéz, 1458-tól lovászmester. Felesége, Lendvai Szécsi Borbála révén az ország Ny-i részének feudális uraihoz csatlakozott, ezekkel 1459-ben Mátyás ellen fordult, de 1462-ben kegyelmet kapott. 1462-től 1464-ig Verőce főispánja. A török elleni harcokban szerzett érdemei alapján 1465-ben Mátyás Szentgyörgyi Jánossal erdélyi vajdává nevezte ki, de erélytelen és gyenge kormányzatuk miatt az 1467-i lázadás után ~nak is vissza kellett vonulnia. 1469-ben Vas vm. főispánja lett.