Kezdőlap

Ember Elek (Máramarossziget, 1862Bp. 1943. dec. 6.): gyógyszerész. 1882-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet a bp.-i tudományegy.-en. Ezt követően, Nagybányán dolgozott, ahol az „Aranysas” patika tulajdonosa lett. Nála tanult Kazay Endre. 1922-től a bp.-i Szervita-téri gyógyszertárat vezette. 1903-tól a bp.-i Gyógyszerész-testület hivatalos lapjának, a Gyógyszerészi Közleményeknek társszerk.-je, egyben e testület másodtitkára volt, majd a Mo.-i Gyógyszerészegyesület titkárává választották. – Irod. Locherer T.: E. E. (Gyógysz. Közl., 1943. 50. sz.).