Kezdőlap

Ember Ervin, Enders (Dobsina, 1902. febr. 25.Bp., 1974. júl. 11.): költő, író közgazdász. A Tanácsköztársaság alatt a mezőkövesdi Ifjúmunkások Szervezetének elnöke volt, ezért kizárták az ország összes gimn.-ából, magánúton érettségizett, majd Bécsbe emigrált. 1921-ben tért vissza Mo.-ra, és a bp.-i Közgazdaságtudományi Kar közigazgatási szakán végezte el tanulmányait. 1936-ban írta doktori értekezését az inflációról. 1925-től díjnok a Központi Járásbíróságon, később telekkönyvvezető. 1945 után az Igazságügyi Min.-ban 1950-től 1967-ig, nyugdíjazásáig főelőadó volt. Első versei Kassák Ma c. folyóiratában jelentek meg. Emigrációs évei alatt Bécsben publikált az Ék és az Akasztott ember c. lapokban. Hazatérése után kapcsolatba került baloldali írókkal. 1924-1926 között a Magyar Írásban, 1927-1930 között a 100%-ban jelentek meg versei. Rendszeresen közölte írásait a Népszava és a Forrás, a berlini Rote Fahne és a Bécsben megjelenő Ma. 1921-től előadták műveit a munkás-szavalókórusok. Részt vett a Gergely Sándor vezette irodalmi és kórusegyesülésben 1922–23-ban. A Palasovszky Ödön által szervezett Zeneak.-i Zöld Szamár előadások egyik szerzője volt. A harmincas évek elejétől szoros barátság fűzte József Attilához, Dési Huber Istvánhoz, Bortnyik Sándorhoz, Remenyik Zsigmondhoz, 1934-től Nagy Lajoshoz. 1935 után elszigetelődött az irodalmi életben, s 1945 után is csak szórványosan publikált. – F. m. Tömegek az új vashidakon (versek, Bp., 1928); Versek (Bp., 1930). – Irod. Szabolcsi Miklós: Elődök és kortársak (Bp., 1964); Bori Imre: Magyar irodalmi avantgarde (Újvidék, 1969); Tamás Aladár: Nyugtalan árnyak (visszaemlékezések, Bp. 1969); Vihar Béla: A költő a ködben (Élet és Irod., 1974. 29. sz.); Tamás Aladár: Akkoriban szüntelen fújt a szél (visszaemlékezések, Bp., 1976); Szabolcsi Miklós: Érik a fény Bp., 1977); Kovács Imre: Öt könyvről (Új Látóhatár, 1969); Tűz Tamás: Rendszer a tükörben (Katolikus Szle. 1969.).