Kezdőlap

Ember Pál, Debreczeni Ember (Debrecen, 1660 körülLiszka, 1710. jún. közepe): ref. lelkész, egyháztörténetíró. 1683-tól Sárospatakon lelkész, majd Thököly Imre támogatásával 1685-től Hollandiában a franekeri egy.-en tanult. Hazatérve ismét sárospataki lelkész, de amikor 1687-ben a jezsuiták a templomot és isk.-t elfoglalták, Hotykára menekült. 1695-től 1701-ig Losoncon, majd Szatmáron, Debrecenben lelkész, a háborús viszonyok miatt azonban innen is menekült és Liszkán húzódott meg. Kisebb vallásos munkái mellett a m. ref. egyháztörténetírás megalapítója lett a nevezetes Historia ecclesiae reformatae in Hungaria et Transylvania… c. munkájával. Veje a kéziratot ~ halála után Utrechtbe küldte Fr. A. Lampe egyháztörténész tanárnak, aki ezt a forrásértékű munkát 1728-ban némi kihagyással saját neve alatt adta ki. – Irod. Ferenczy Gyula: Debreczeni Pál életrajza (Debrecen, 1882); Révész Kálmán: D. E. P. egyháztörténelme (Protestáns Egyházi és Iskolai L.); Esze Tamás: Debreczení E. P. (Az Üt, 1952. szept.)