Kezdőlap

Emericzy Géza (Leibic, 1838. nov. 9.Igló, 1887. nov. 5.): tanár, pedagógiai író. Egy.-i tanulmányait Jénában és Göttingenben végezte. 1862-től a nyíregyházi ev. gimn. tanára, majd ig.-ja. 1869–70-ben Németo.-ban, Angliában és Ausztriában a népiskolák és tanítóképzők ügyét tanulmányozta. 1871-től az iglói tanítóképző ig.-ja. Számos tankönyvet, vezérkönyvet írt a népiskolák és tanítóképzők számára. – F. m. Gymnasiumaink reformja (Debrecen, 1867); Tapasztalati lélektan (Igló, 1875); Népiskolai neveléstan (Bp., 1877); A természetrajztanítás módszere (Igló, 1879); Népiskolai tanítástan (Igló, 1880).