Kezdőlap

Emődy István (Berzék, 1770 körülGyörke, 1823): tanár, ref. lelkész. Sárospatakon és külföldön végzett tanulmányai után 1804-től 1806-ig gimn.-i tanár Sárospatakon. Később Magyarkeresztesen, Sályon, Fügeden és Györkén volt lelkész. Könyvtárát a sárospataki főisk. vette át 1825-ben. – M. Természeti história I. rész, Az állatok országa (Sárospatak, 1809). – Irod. Szombathy János: A sárospataki főiskola története (Sárospatak, 1919).